بازدید فرماندار از نقره ماندگار
بازدیدها و حضور مسئولین در مجموعه

بازدید فرماندار اردبیل از هنر صنعت نقره ماندگار

کیفیت_ضامن_ماندگاریست بازدید فرماندار محترم اردبیل در هنر صنعت نقره ماندگار بازدید ازکارگاه صنایع دستی فرماندار فرماندار_اردبیل صمد_صمدی_بیله_سوار اردبیل_ایران ساخت_اردبیل بازدید و حمایت جناب آقای دکتر امامی یگانه فرماندار اردبیل از #هنر_صنعت_نقره_ماندگار ?۱۴۰۰.۰۳.۰۵

ادامه خواندن
X